Home

Wie zijn wij:

ONO logo 001

 

 

Wij zijn een stichting die bestaat uit enthousiaste en vooral ook bewogen vrijwilligers die wat willen doen voor de arme mensen in Oekraïne. Als ONO hebben wij contact via een kerk in Vinnitsa.

Wat doet de stichting ONO

1.     Wij delen daar ter plaatse op aanwijzing van een maatschappelijk werkster, voedselpakketten uit aan de allerarmsten.

2.     Wij hebben een gaarkeuken opgezet en geven financiële steun om dit mogelijk te maken.

3.     Ook hebben wij geholpen bij het opzetten van een boerderij en we geven nog steeds adviezen voor zowel de landbouw als de varkensfokkerij. Via deze boerderij gaan er weer producten naar dezelfde gaarkeuken waar de maaltijden bereid worden.

4.     Sinds twee jaar geven we ook een bijdrage aan een weeshuis met geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen in Plyskiv.

Onze Bijbelse opdracht:

Tegen de achtergrond van de grote nood niet meer dan ‘een beker koud water’. Maar elk kind, of elk mens dat op deze manier iets mag ervaren van de liefde van Christus, is er één!

Wilt u (één van) onze projecten helpen steunen? Uw gift is van harte welkom! U kunt ons onder andere steunen door een gift over te maken op bank rek. RABOBANK, IBAN nr. NL47 RABO 0143 7088 80    t.n.v. Stichting ONO