Nieuws November 2021

Nieuws November 2021

Zoals u waarschijnlijk nog wel weet is de stichting Omzien Naar Oekraïne (ONO) al vele jaren actief in Oekraïne. Maar door corona staat alles op een laag pitje. Hierbij treft u toch een update van het werk wat de ONO doet.

Het gaarkeukenproject is voor mensen die aangemerkt zijn als hulpbehoevenden in Vinnitsa, een stad met 400.000 inwoners. Voor ouderen die zo slecht te been zijn dat ze in aanmerking komen voor extra hulp (wij zouden zeggen thuiszorg) bieden wij nu al jarenlang hulp. Dit doen wij via een Baptistengemeente in Vinnitsa waar wij vanuit Nederland een complete gaarkeuken naar toe hebben gebracht. Gemeenteleden van die kerk verzorgen hierbij 4 dagen per week, verdeelt over twee routes, een warme maaltijd aan zo’n 30 bedlegerige of andere hulpbehoevende ouderen. De auto waarmee de maaltijden bezorgd worden inclusief de warmhoud pannen waarin het eten gebracht wordt zijn allemaal geschonken door de ONO. De vrijwilligers vanuit de Baptistenkerk die de maaltijden koken en klaarzetten, maar ook de chauffeur en degenen die het eten rondbrengt krijgen een kleine vrijwilligersvergoeding via ons. Het geld van de stichting krijgen we via collecten of vrijwillige bijdragen van met name gemeenteleden die dit werk ondersteunen en de inzet van de MOL. Ook voor de komende winter is er weer veel geld nodig en wij vragen ook om uw steun om dit mooie en belangrijke diaconale werk voor deze kwetsbare ouderen in Vinnitsa te kunnen betalen.

Weeshuis Plyskiv.

Sinds 2010 helpen we vanuit de ONO mee om de leefomstandigheden in het weeshuis in het dorpje Plyskiv te verbeteren. Het dorp ligt zo’n 1,5 uur rijden van Vinnitsa, ver verstopt als erfenis van het communisme. In dit weeshuis wonen hoofdzakelijk jongeren met een lichamelijke en geestelijke beperking. Nog steeds is er veel te weinig geld beschikbaar vanuit de overheid om de zorg voor deze kwetsbare groep mensen goed te regelen en al helemaal is er geen aandacht voor dagbesteding. De lokale kerken die vaak klein en arm zijn kunnen de omstandigheden van deze weeshuizen nauwelijks verbeteren zonder de hulp vanuit het buitenland. Met behulp van geld van o.a. de ONO is er veel gebeurd om de leefomstandigheden in dit weeshuis te verbeteren. De eetzaal is opgeknapt, de slaapzalen verbouwd en verder ook zijn de zalen van de dagopvang gerenoveerd. In het aflopen jaar is er geld ingezameld voor het opknappen van een wc en douche ruimte. Veel tegels waren kapot en er waren oude Turkse hurktoiletten, een oud bad en loshangende wastafels. De verbouwing van deze ruimte is momenteel is volle gang, en wordt gecoördineerd door Andrew. Dit is een Australiër die getrouwd is met een Oekraïense en werkzaam is bij de “Youth with a Mission” en via hem houdt onze stichting contact met het weeshuis Plyskiv.

U kunt dit mooie en belangrijk werk van onze ANBI stichting ONO financieel steunen en ook voor dit werk  bidden.

Zie ook onze website  www.ono-apd.org

Namens het bestuur dank voor uw steun.

Jaap Blankespoor sr, Arjan de Jong en Wim Groothedde.

November 2021

Over de auteur

Jaap Blankespoor administrator