Home

ONO logo 001

 

Tegen de achtergrond van de grote nood is onze hulp niet meer dan ‘een beker koud water’. Maar elk kind, of elk mens dat op deze manier iets mag ervaren van de liefde van Christus, is er één!

 

Wilt u (één van) onze projecten helpen steunen? Uw gift is van harte welkom! U kunt ons onder andere steunen door een gift over te maken op bank rek. RABOBANK, IBAN nr. NL47 RABO 0143 7088 80    t.n.v. Stichting ONO