Historie

MOL

Wat is de MOL?

Sinds de jaren tachtig is de MOL in Apeldoorn actief met het verzamelen van oud papier. De MOL is een afkorting van : Metaal Oud papier en Lompen.  (Metaal en Lompen zijn al jaren niet meer van toepassing).

De MOL bestaat  hoofdzakelijk uit vrijwilligers uit onze Eben-Haëzerkerk in Apeldoorn.

Wekelijks struinde Herman de Jong met zijn vele collega-vrijwilligers diverse bedrijven af in Apeldoorn. Daarnaast kreeg de MOL van de gemeente diverse buurten toegewezen in de wijk de Maten waar maandelijks met tractoren en boerenwagens papier opgehaald werd. De vergoeding hiervoor was 3 ½ cent per kilo. De opbrengst was de laatste jaren vaak wel  € 35000,- per jaar. Het geld werd voor velerlei activiteiten ter beschikking gesteld, o.a. de Eben-Haëzerkerk, natuurrampen, hongersnood en de bewoners in Oekraïne.

Helaas is het beleid van de gemeente Apeldoorn veranderd en hebben ze de inzameling in eigen hand genomen.

Op 4 april 2008 is bij het notariskantoor Blankhart & Bronkhorst te Beekbergen de akte gepasseerd waarbij de Stichting Omzien Naar Oekraïne (ONO) opgericht werd. De stichting is ook erkend door de belastingdienst als ANBI stichting het is vanaf die datum dus mogelijk om mogelijk rechtstreeks giften of legaten te ontvangen.

Stichting Omzien Naar Oekraïne is nu afhankelijk van uw giften!