Gaarkeuken Vinnitsa

Gaarkeuken Vinnitsa

Gezien de slechte omstandigheden in Vinnitsa wilden we wat extra doen voor arme inwoners van deze grote stad (380000 inwoners)  in Oekraïne. In 2007 hebben we in overleg met de predikant van een plaatselijke kerk een gaarkeuken opgestart. De predikant en ook de kerkenraad waren heel enthousiast en boden ons spontaan een ruimte onderin de kerk aan.

De benodigde keukenapparatuur is hier in Nederland gekocht en naar Oekraïne getransporteerd. De installatie van de keuken is door leden van de kerkgemeenschap verricht. Men is voorzichtig begonnen door twee dagen per week voor zo’n 20 a 25 mensen een warme maaltijd klaar te maken en te bezorgen bij de arme  mensen aan huis. (Een soort tafeltje dekje) Dit zijn mensen die om gezondheidsredenen aan huis gekluisterd zijn.

100 mensen per week

In 2012 is de gaarkeuken uitgebreid en er wordt nu voor 100 mensen per week een warme maaltijd gemaakt en ook thuis bezorgd.
De ingrediënten zoals aardappelen, kool en wortelen worden door mensen van de kerk gratis ter beschikking gesteld, maar ondanks deze gratis producten  kost een maaltijd vanwege de extra kosten nog ongeveer 1 euro. Op jaarbasis dus ongeveer € 5.200,00 . Daar komt dan nog bij de kosten van een chauffeur, het onderhoud van de auto, de  personele keukenbezetting enz. samen een bedrag van ongeveer 5000 euro. Dus totaal hebben we nu al ruim € 10.000,00 per jaar nodig!!!

In 2021 heeft de gaarkeuken een nieuwere auto voor de bezorging van de maaltijden in gebruik genomen. De auto hiervoor was voor Nederlandse begrippen al 10 jaar total loss.

Dit is maar een druppel op een gloeiende plaat, en we willen dit graag in stand houden en zo mogelijk uitbreiden.

Uw steun is hierbij hard nodig.

Steun ons!