Verantwoording

Beloningsbeleid
Aangezien we dit uit christelijke gedrevenheid doen, krijgen de bestuursleden geen enkele vergoeding, ze doen hun werk   Pro Deo.

Doelstelling
Het verbeteren van de leefomstandigheden in de ruimste zin van het woord van hulpbehoevende mensen in Oekraïne , met speciale aandacht voor de inwoners van Vinnitsa en de omliggende dorpen.

Het creëren van randvoorwaarden om de werkgelegenheid te stimuleren.

De ontwikkeling van sociaal maatschappelijke en multiculturele doelen in Oekraïne.

Het mogelijk maken dat kinderen in Oekraïne onderwijs genieten en daardoor toekomstperspectief krijgen.

Verder al hetgeen dat met het een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van het opzetten van verschillende projecten.

Verslag van de uitgevoerde activiteiten
Het adviseren van een agrarisch bedrijf met de opzet van aardappelteelt, een varkensfokkerij en het verlenen van technische adviezen over landbouwmachines.

Het jaarlijks verstrekken van voedselpakketten in de dorpen rond Vinnitsa.

Het opzetten en inrichten van een gaarkeuken in de plaats Vinnitsa, van waar inmiddels 100 maaltijden per week worden bezorgd aan hulpbehoevende patiënten.

Het leveren en onderhouden van een bestelwagen om de maaltijden te bezorgen.

Het sponsoren van de kosten die hiermee gemoeid zijn.

Het sponsoren van een weeshuis in Plyskiv, waarvan we o.a. een bijdrage leveren aan de renovatie en inrichting van enkele kamers.

Het betalen van de loonkosten van twee verzorgsters van dit tehuis. Dit zijn dames met een christelijke achtergrond die met de kinderen christelijke liederen zingen en hen ook Bijbelverhalen vertellen.