Project zonnepanelen

Project zonnepanelen

Een update over het project met de zonnepanelen voor Plyskiv en de inzet van jullie en de steun van de Alliander Foundation. We zaten nog met het probleem van energieopslag in accu’s.
Kort na het overleg bij Jaap thuis kregen wij bericht dat onze contactpersoon bij het weeshuis te Plyskiv, na 12 jaar met zijn gezin definitief is verhuisd naar Apeldoorn. Hij heeft zijn eerdere werk als leraar weer opgepakt en heeft werk gevonden als leraar op de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap.

Voor de ONO is dit een nieuwe uitdaging hoe houden wij contact met Plyskiv en hoe gaat dit nu verder? Uit contact blijkt dat de directeur van het kindertehuis ook is vertrokken. Na overleg met Gert hebben wij nu besloten om het project met de zonnepanelen niet verder uit te werken maar te stoppen. Er zijn teveel onzekere factoren om door te gaan met het project.Over de auteur

Jaap Blankespoor administrator