Verslag vergadering ONO en Mol d.d. 23-4-2019 bij Wim Groothedde

Verslag vergadering ONO en Mol d.d. 23-4-2019 bij Wim Groothedde

Aanwezig: Wim Groothedde, Jaap Blankespoor, Jan en Annemarie Buitenhuis, Jantine Tysyachuk, Hans Oosterkamp.

1. De voorzitter Groothedde opende de vergadering en heette iedereen welkom.Verder stond hij stil bij het overlijden van Herman de Jong, Han Nap, Wouter Dooyeweert en nu afgelopen jaar Sjaak de Jong.

2. Terugblik reis 2018. Jan en Annemarie gaven een verslag van de indrukken die ze opgedaan hadden. Besloten is dat we in het vervolg altijd onderweg overnachten.

3. Gaarkeuken. De algehele indruk is dat de gaarkeuken naar wens draait. Uitbreiding van het aantal maaltijden is met de huidige bezetting niet mogelijk.

4. Plyskiv zonnepanelen. Wim Groothedde, Wim Looyen en Jaap Blankespoor zijn samen naar Arnhem geweest en hebben daar een gesprek gehad met mevrouw Marjolein van Leeuwen, manager van de Alliander Foundation . We hebben daar gesproken over de mogelijkheid om een bijdrage te krijgen voor eventueel te plaatsen zonnepanelen.

Gert heeft ons gegevens toegestuurd voor wat betreft vermogen en kosten.

Arie de Blois zou ons technisch nog wel kunnen adviseren. Lammert Smit had op zijn werk gebruikte zonnepanelen, maar die moesten ongeveer € 10.000,00 kosten, dus voor ons te duur.

Op dit moment is het niet duidelijk of we er wel voor in aanmerking komen. Er wordt o.a. verlangd dat er ook personeelsleden van Alliander/Liander of Nuon een bijdrage leveren door bijv. te helpen monteren.

Verder kwam de vraag naar voren of het voordeel van zonnepanelen nu wel ten goede kwam aan de kinderen of dat het ten gunste kwam van de exploitatie van huisvestingskosten.

Wij zullen als Gert Mulder in Nederland is daar verder met hem over praten.

5. Auto van Gert. We lazen dat de auto van Gert dermate slecht was dat daar een andere voor moest komen. Jaap heeft contact gehad met Klaas Klomp van het TFC in Staphorst en die wist er ook niet direct een oplossing voor. In ieder geval wilde hij nu niets doen er zou er later in het jaar weer op terugkomen.

Zij merkten als thuisfront dat de betrokkenheid in Staphorst ook minder werd en dat het financieel steeds moeilijker werd.

Hij ging huisvesting regelen voor Gert die op 11 juni met zijn gezin naar Nederland komt.

In de periode dat Gert hier is willen ze ook duidelijkheid krijgen of Gert in Oekraïne blijft of dat hij misschien weer een plek in Nederland zoekt.

6-7. Afscheid Hans Oosterkamp. Hans wilde zijn functie als penningmeester liever niet meer uitvoeren. Wel wilde hij als gewoon lid betrokken blijven bij de activiteiten van de stichting. Gelukkig bood hij aan dat als we van zijn hulp of kennis gebruik wilden maken wij hem altijd mochten benaderen.

Voor zijn inzet en betrokkenheid gedurende de vele jaren willen we hem als ONO bestuur hartelijk danken.

Als opvolger tot penningmeester is benoemd Arjan de Jong, zijn broer Henri is benoemd als secretaris van de Mol. Hiermee zijn beide stichtingen weer compleet met drie bestuursleden.

Deze gegevens zijn inmiddels gewijzigd bij de Kamer van Koophandel.

8. Er is besloten dat we dit jaar niet naar Oekraïne gaan, de bijdrage voor Plyskiv geven we mee aan Gert en die voor de gaarkeuken aan Jantine.

9. Stand van zaken van de MOL. We blijven helaas maar met een klein koppeltje, vrijwilligers zijn bijna niet te krijgen. Dit houdt in dat Jan, Wim en Jaap bijna altijd aanwezig zijn op dinsdag.

Helaas is de papierprijs nog steeds 3 cent en we hopen dat dit gauw verbeterd.

10. Rondvraag:

De dokterspost wordt wel weer in gebruik genomen als er een nieuwe hulp is.

Vorig jaar werd gezegd dat er veel gewone medicijnen zoals paracetamol daar bijna niet te krijgen zijn. Om dat we nu niet met de bus gaan kan er daar geen actie voor ondernomen worden.

Wel heeft Jaap al meerdere dozen met hulpmiddelen zoals infuusslangen en naalden, speciaal verband enz.

Over de auteur

Admin_ administrator