Actie Waarheidsvriend dd juni 2017

Actie Waarheidsvriend dd juni 2017

In de Waarheidsvriend van 1 juni 2017 hebben we bijgevoegde pagina laten plaatsen in verband met de brand in de kerk te Vinnitsa.

In het sousterrein en de aanbouw van deze kerk is de door ons gesponsorde gaarkeuken gevestigd die per week 100 maaltijden verzorgt voor hulpbehoevende bewoners in de plaats Vinnitsa.

Deze actie heeft na aftrek van de nota van de Waarheidsvriend € 2383,33 opgebracht.

Bijgaand een foto waarop een van de jongeren uit onze gemeente op 28 juli tijdens ons bezoek in Oekraïne het bedrag van € 2400,00 uittelt aan de dominee aldaar.

Met verwondering en hartelijk dank namens de gemeente aldaar werd dat door hem in ontvangst genomen.

In de bijlage Waarheidsvriend juni 2017 is de Waarheidsvriend  van juni 2017 te vinden.

Over de auteur

Admin_ administrator